Vize

Advance Energo je přidanou hodnotou při řešení vašich energií.

Advance Energo je společnost orientující se na návrh řešení a realizaci projektů energetických úspor. Impulsem k jejímu založení byly a jsou vlastní praktické zkušenosti a dosažené výsledky při návrhu a implementaci opatření v rámci holdingů Czechoslovak Group, MSM holding a CE Industries, tedy pro více než 170 malých, středních a velkých podniků. Již během roku 2019, kdy byl náš projekt spuštěn, jsme připravili projekty s úsporou téměř 200 mil. Kč.

Dokážeme vám pomoci se širokou škálou činností, a to především díky vlastním zkušenostem jak na straně klienta, tak na straně dodavatele. To nám pomohlo navnímat oba úhly pohledu, víme tedy, co potřebuje klient, a umíme mu to ze strany dodavatele nabídnout. V Advance Energo jsme připraveni nalézt optimální řešení, jež může spočívat investičních nebo provozních opatřeních, optimalizaci nákupu energií případně vhodném způsobu provozování. Nehovoří za nás pouze výše investic, ale především výrazně snížené výdaje za energie.

Díky dobrým i méně dobrým zkušenostem z praxe firemních energetiků si uvědomujeme, jaké kroky a opatření se z koncepčního hlediska společnosti vhodně doplňují nebo se naopak vylučují, a umíme identifikovat i ty, jež nemusí být v danou chvíli vhodné s ohledem na provozní a finanční rizika.

Podívejte se na Novinky, abyste viděli, co už jsme všechno stihli.