ADVANCE ENERGO a.s.

Advance Energo je nově založená společnost ze skupiny Veolia Energie ČR orientující se na řešení a realizaci projektů energetických úspor. Impulsem k založení této společnosti byly a jsou vlastní praktické zkušenosti a dosažené výsledky při návrhu a realizaci opatření v rámci holdingu. Již během roku 2019, kdy byl tento projekt spuštěn, byly připraveny projekty s úsporou téměř 200 mil. Kč.

calculator icon
Navrhneme ideální řešení a spočítáme výši úspor provozních energetických nákladů budovy
ruler icon
Připravíme návrh na úrovni energetického auditu nebo technicko-ekonomické studie
tools icon
Realizaci zbytečně neprotahujeme. Již během 90 dní zrealizujeme základní opatření

Optimalizace nákladů na energie

Energie jsou významnou nákladovou položkou vyplývající z objemu spotřeby a ceny za spotřebovávané komodity. Součástí námi poskytovaných služeb je pomoc našim klientům s nákupem komodit, a to formou nákupu komodit, návrhů opatření energetických úspor, projekční činnosti, energetických koncepcí, nastavení procesů efektivního nakládání s energiemi, přípravy energetických auditů, posudků.

Jsme schopni připravit komplexní mix cenových a odběrových opatření tak, aby byly minimalizovány investiční náklady a maximalizována úspora. Klademe důraz na neinvestiční procesy, je-li však nutné investice realizovat, pak rádi pomůžeme s návrhem vhodného způsobu financování, a to i formou dotace. Chceme, aby naše opatření generovala positivní cash-flow již od implementace, a to i při započtení investičních nákladů.

Energy Performance Contracting

EPC je komplexní služba dodaná na klíč se smluvně zaručenou úsporou nákladů se zaměřením na snižování především provozních energetických nákladů v budovách. Maximálně se snažíme snížit spotřeby energií.

Pro dosažení úspor se využívají opatření (ne)investičního charakteru v oblastech výroby, distribuce a konečné spotřeby energií. Dodavatel EPC zajišťuje financování a realizaci úsporných opatření a poskytuje smluvní záruky, tak aby po dobu trvání smluvního vztahu bylo dosaženo minimálně garantovaných úspor energií, s nichž budou spláceny vynaložené náklady.

Proto zájemce o EPC nemusí vynaložit žádné finanční prostředky a v případě, že by garantované úspory nebyly dosaženy, dodavatel EPC doplatí zájemci vzniklý rozdíl. Délka kontraktu je nejčastěji uzavíraná na období 6 až 12 let a průměrný finanční objem projektu v průmyslovém odvětví činí do 8 mil. Kč a 50mil. u komplexnějších zakázek.

Nejčastější soubory opatření pro řešení metodou EPC

 • Optimalizace, decentralizace vytápění (Instalace vysokoúčinných kotlů, modernizace rozvodů teplé a horké vody a páry, náhrada parních rozvodů a parního zdroje), regulace IRC
 • Instalace kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)
 • Osvětlovací technika-instalace moderních LED svítidel
 • Zavedení centrálního dispečinku a MaR
 • Zavedení energomanagementu
 • Instalace OZE
 • Zateplení budov a výměna oken (u zakázek ve veřejné sféře, spjato se ziskem dotačního titulu

Časová náročnost a průběh EPC

Pro lepší představu uvádíme základní kroky a orientační časovou náročnost projektu odpovídající průmyslovému podniku s finančním objemem projektu dosahujícího 10 mil. Kč.

 1. Prvotní sběr a vyhodnocení dat. Odpověď na otázku, zda je vůbec co řešit, trvá 15 dní, záleží na tom, jak je komplikované energetické hospodářství klienta.
 2. Příprava návrhu na úrovní energetického auditu nebo technicko-ekonomické studie zabere okolo 60 dní a odpoví na otázku co konkrétně podnikneme a jaké to bude mít efekty.
 3. Jednání o ceně je citlivou otázkou, ale za 40 dní jsme schopni připravit dle zadání klienta nabídku a domluvit se na smluvních podmínkách.
 4. Smlouva o energetických službách řeší všechny podstatné náležitosti partnerského obchodního vztahu mezi dodavatelem ESCO (Energy Services COmpany) a zákazníkem. Je uzavírána na dobu nutnou ke splacení pořizovacích nákladů projektu, v současnosti nejčastěji na 5-10 let. Časová náročnost realizace EPC je delší u zákazníků z veřejného sektoru, kteří mají povinnost vypsání výběrového řízení.
 5. Projekční činnost. Když investujeme nebo zavádíme opatření, tak napřed připravíme dokumentaci nebo implementační plán.
  Trvá to okolo 90 dní, ale záleží na legislativním rámci a charakteru opatření.
 6. Realizaci nebudeme protahovat, základní opatření je možné udělat obvykle také během 90 dní, ale dobře víme, že prioritu má samotný provoz a přizpůsobíme se.
 7. Spokojený klient jistě ocení nabídku provozování, servisu a údržby, ale to už je jen na klientovi...

Energy Contracting

EC je investiční model, v rámci, kterého se zaměřujeme na cenu energií, kdy jdeme po ceně energií.
Investice do infrastruktury je hrazena platbami za dodanou energii.

Dodavatel řešení zajistí financování projektu a realizaci opatření, které následně zájemce splácí v ceně za odebranou energii. Po uplynutí kontraktu (5 až 15let), se dílo předá za předem dohodnutou cenu zákazníkovi. Splátky za realizaci úsporných řešení se díky tomuto řešení rozloží v čase, tak aby byly pro zájemce atraktivní a nezatěžovali CAPEX. Typickým příkladem je řešení rekonstrukce vnitřního osvětlení.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Nabízíme komplexní služby s dodávkami na klíč a následným dohledem a servisem.

Posoudíme vhodnost energeticky úsporných řešení, navrhneme energeticky vhodné úsporné opatření, následně vyprojektujeme a zrealizujeme. Samozřejmostí je servisní činnost v rámci záruky zařízení. Dále nabízíme možnost pravidelného pozáručního servisu a údržby energetických zařízení. Přebíráme tím zodpovědnost nad bezporuchovým chodem všech energetických zařízení.


Aktuality

KGJ Hranice
08/02/22 KGJ Hranice
všechny novinky

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru našich pravidelných novinek přímo do Vaší emailové schránky a budete o nich vědět vždy jako první.