Náš tým

Filip Ovčačík
Filip Ovčačík obchodní ředitel, místopředseda představenstva

Mým úkolem je implementovat obchodní model, exportovat služby a know-how mimo holdingovou strukturu. Cílem je transformovat společnost Advance Energo z pozice úspěšné, leč interní energetické společnosti, na silnou a dynamickou společnost schopnou úspěšně realizovat komplexní energetická řešení a nabídnout tak své služby širšímu portfoliu klientů z oblasti soukromého a veřejného sektoru. 

phone icon mail icon
Vít Navrátil
Vít Navrátil ekonomický ředitel, člen představenstva

Mojí zodpovědností je řízení financí a ekonomické stability společnosti. Spolupracuji s obchodním týmem a našimi zákazníky při výběru optimálního řešení financování jejich projektů. Při své práci se opírám o letité zkušenosti s řízením úseku údržby a investic středního průmyslového podniku.

 

phone icon mail icon
Pavel Ruprecht
Pavel Ruprecht výrobní ředitel

Z pozice ředitele dohlížím především na to, aby všechny naše projekty v oblastech realizace energeticky úsporných projektů, EC a EPC projektů v průmyslu a veřejném sektoru byly maximálně úspěšné a abychom se co nejrychleji dostali do pozice zásadního hráče na trhu.

phone icon mail icon
Lukáš Milerský
Lukáš Milerský energetik

Pro naše klienty kompletně zajistím dodávky energií do veškerých jejich objektů. Vyhodnotím náklady na jednotlivé energie a hledám případná úsporná opatření, která by vedla ke snížení spotřeby energií. Definuji rozsah a implementuji energetický management. Pro energetické hospodářství navrhnu energetické cíle a zásady nakládání s energiemi.

phone icon mail icon
Petr Kořínek
Petr Kořínek projektový manažer

Pomůžu vám s návrhem a přípravou projektů v oblasti energetiky. Společně s týmem energetických specialistů, energetiků a projektantů připravujeme technicko-ekonomická řešení vycházející ze zkušeností z vlastních provozů. V rámci návrhu navrhuji také optimální způsoby financování. 

phone icon mail icon
Petr Bubník
Petr Bubník vedoucí realizace staveb

Mojí zodpovědností je zajištění úspěšných realizačních projektů, které začínají přes jejich přípravu, dále přes výstavbu až po finální předání klientovi. Dosažení garantovaných parametrů v projektech spolu se zajištěním maximální kvality realizace je pro mne prioritou.

phone icon mail icon
Veronika Kramarčíková
Veronika Kramarčíková asistentka

Mou prací je především pomoc kolegům s veškerou administrativou, na niž při své vytíženosti nemají prostor. Krom tohoto mám na starosti oběh smluv, objednávek a faktur a také marketing a komunikaci společnosti vůči externím subjektům.

phone icon mail icon
Aleš Udržal
Aleš Udržal vedoucí technického oddělení

Díky více jak desetileté praxi v prostředí projekce disponuji komplexní znalostí řešení problematiky v oblasti TZB a energetiky. Primárním úkolem ve společnosti je pro mne řízení zpracování projektové dokumentace s následnou koordinací dodávky realizace, dále pak optimalizace technického návrhu EPC projektů a komunikace s výrobci technického zařízení včetně externích dodavatelů.

phone icon mail icon
Petr Nevřela
Petr Nevřela obchodně-technický manažer

Spolupracuji na obchodní činnosti společnosti a připravuji projekty po technicko–ekonomické stránce. Identifikuji potenciál možných energetických úsporných opatření, vedoucích ke snížení energetické náročnosti a následné optimalizace návrhů z oblasti spotřeby, výroby a distribuce elektrické energie, tepelné energie, chladu, využití OZE nebo KVET.

phone icon mail icon
Lukáš Telička
Lukáš Telička projektový manažer staveb

Hlavní náplní mé práce je řízení realizace staveb. Zajišťuji průběh dané stavby tak, aby byla předána v souladu s požadavky legislativy, smluv s klienty a dokumentace. Jedná se o komplexní činnost od přípravy až po konečné převzetí stavby v termínu, kvalitě a dle požadavků.

phone icon mail icon
Miroslav Mrňák
Miroslav Mrňák projektový manažer EPC projektů

V rámci návrhu EPC projektů zajišťuji našim klientům energeticky úsporná opatření s optimálním ekonomickým řešením. Díky zkušenostem z oblasti projekce a výstavby energetických staveb, kde jsem působil více jak deset let, umím vyhledat významný potenciál úspor se soustředěním na moderní a efektivní způsoby využití energie, které jsou zároveň cílené na environment.

 

phone icon mail icon
Fakturace

Na tento kontakt prosím zasílejte veškeré vaše faktury, urychlíte tím proces úhrady.

phone icon mail icon
Reklamace

I tato situace může nastat. Využijte tento kontakt a my budeme urychleně reagovat.

phone icon mail icon