Náš tým

Tomáš Schmied
Tomáš Schmied předseda představenstva

Díky tomu, že jsem stál u vzniku a dlouhodobě působil v managementu jednoho z nejvýznamějších hráčů na trhu ESCO služeb, mohu z pozice předsedy představenstva tvrdit, že společnost Adavance Energo vám vždy nabídne ty nejlepší služby podpořené odborníky z praxe. Společnost se opírá o vlastní i ověřené externí spolupracovníky, kteří jsou stabilním dodavateli energetických služeb a realizací do námi spravovaných holdingů. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

phone icon mail icon
Pavel Ruprecht
Pavel Ruprecht výkonný ředitel

Z pozice výkonného ředitele dohlížím především na to, aby všechny naše projekty v oblastech realizace energeticky úsporných projektů, EC a EPC projektů v průmyslu a veřejném sektoru byly maximálně úspěšné a abychom se co nejrychleji dostali do pozice zásadního hráče na trhu.

phone icon mail icon
Filip Ovčačík
Filip Ovčačík obchodní ředitel, místopředseda představenstva

Mým úkolem je implementovat obchodní model, exportovat služby a know-how mimo holdingovou strukturu. Cílem je transformovat společnost Advance Energo z pozice úspěšné, leč interní energetické společnosti, na silnou a dynamickou společnost schopnou úspěšně realizovat komplexní energetická řešení a nabídnout tak své služby širšímu portfoliu klientů z oblasti soukromého a veřejného sektoru. 

phone icon mail icon
Ondřej Čáp
Ondřej Čáp člen představenstva

Z pozice Asset managera v holdingu CE Industries zajišťuji správu, akvizice a divestice majetku a změnový management.

phone icon mail icon
Vít Navrátil
Vít Navrátil ekonomický ředitel

Mojí zodpovědností je řízení financí a ekonomické stability společnosti. Spolupracuji s obchodním týmem a našimi zákazníky při výběru optimálního řešení financování jejich projektů. Při své práci se opírám o letité zkušenosti s řízením úseku údržby a investic středního průmyslového podniku.

 

phone icon mail icon
Veronika Kramarčíková
Veronika Kramarčíková asistentka

Mou prací je především pomoc kolegům s veškerou administrativou, na niž při své vytíženosti nemají prostor. Krom tohoto mám na starosti oběh smluv, objednávek a faktur a také marketing a komunikaci společnosti vůči externím subjektům.

phone icon mail icon
Petr Bubník
Petr Bubník vedoucí realizace staveb

Mojí zodpovědností je zajištění úspěšných realizačních projektů, které začínají přes jejich přípravu, dále přes výstavbu až po finální předání klientovi. Dosažení garantovaných parametrů v projektech spolu se zajištěním maximální kvality realizace je pro mne prioritou.

phone icon mail icon
Roman Miklík
Roman Miklík projektový manažer EPC

Vymýšlím technické a ekonomické řešení EPC projektů tak, aby přinesly co největší úsporu a smysluplně využívaly šetrné zdroje energie. Umím navrhnout energetický úsporná opatření pro nemocnici, školu, úřad i továrnu.

phone icon mail icon
Petr Kořínek
Petr Kořínek projektový manažer

Pomůžu vám s návrhem a přípravou projektů v oblasti energetiky. Společně s týmem energetických specialistů, energetiků a projektantů připravujeme technicko-ekonomická řešení vycházející ze zkušeností z vlastních provozů. V rámci návrhu navrhuji také optimální způsoby financování. 

phone icon mail icon
Lukáš Milerský
Lukáš Milerský energetik

Pro naše klienty kompletně zajistím dodávky energií do veškerých jejich objektů. Vyhodnotím náklady na jednotlivé energie a hledám případná úsporná opatření, která by vedla ke snížení spotřeby energií. Definuji rozsah a implementuji energetický management. Pro energetické hospodářství navrhnu energetické cíle a zásady nakládání s energiemi.

phone icon mail icon
Aleš Udržal
Aleš Udržal vedoucí technického oddělení

Díky více jak desetileté praxi v prostředí projekce disponuji komplexní znalostí řešení problematiky v oblasti TZB a energetiky. Primárním úkolem ve společnosti je pro mne řízení zpracování projektové dokumentace s následnou koordinací dodávky realizace, dále pak optimalizace technického návrhu EPC projektů a komunikace s výrobci technického zařízení včetně externích dodavatelů.

phone icon mail icon
Petr Nevřela
Petr Nevřela obchodně-technický manažer

Spolupracuji na obchodní činnosti společnosti a připravuji projekty po technicko–ekonomické stránce. Identifikuji potenciál možných energetických úsporných opatření, vedoucích ke snížení energetické náročnosti a následné optimalizace návrhů z oblasti spotřeby, výroby a distribuce elektrické energie, tepelné energie, chladu, využití OZE nebo KVET.

phone icon mail icon
Fakturace

Na tento kontakt prosím zasílejte veškeré vaše faktury, urychlíte tím proces úhrady.

phone icon mail icon
Reklamace

I tato situace může nastat. Využijte tento kontakt a my budeme urychleně reagovat.

phone icon mail icon