Kombinace EPC a dotací? Seminář ukázal způsoby jejich propojení.

23. 9. 2020

Dne 23. 9.2020 proběhl seminář věnovaný kombinaci metody EPC a dotací pořádaný Asociací poskytovatelů energetických služeb (APES) (http://www.apes.cz/), jejíž jsme členem. Stream celé akce, kterou APES pořádal s ohledem na aktuální zdravotní situaci především formou vzdáleného přístupu, je možné volně zhlédnout na adrese https://www.youtube.com/watch?v=bSZE9s_Gn_A&feature=youtu.be .

Kromě obecné prezentace principů EPC projektů byly prezentovány možnosti propojení dotačního programu OPŽP s EPC modelem. V rámci semináře bylo prezentováno, jakým způsobem lze procesně oba způsoby financování propojit a jakých dodatečných bonifikací je možné docílit. Zvláštní kapitolou pak byly památkově chráněné nebo významné památky, kde dotační podpora doznala významných změn.

Na semináři byla naznačena plánovaná možnost propojení EPC kontraktů s programem OPPIK a ČMRZB. Uvedené je sice v přípravě, nicméně lze očekávat, že ještě v rámci stávajícího programového období bude implementováno.

Uvedené má pouze jediný háček, a to, že projekty musí být dokončeno do června roku 2023, což v případě větších projektů zvláště pak ve veřejné sféře může být náročné. Není tedy na co čekat!