Energetická strategie pro společnost IVEP

14. 9. 2020

Ve společnosti IVEP jsme se úspěšně podíleli na přípravě energetické strategie, zvláště pak v části zajištění a optimalizace vytápění výrobního areálu. Výrobní a administrativní prostory jsou součástí bývalého širšího areálu. Společnost neměla vlastní energetiku a byla tak závislá na dodávce komodit od externích subjektů. Po plánovaném zrušení centrální kotelny tak společnost nebude mít zajištěny dodávky tepla. Po zohlednění dostupných technologií, palivových základen a celkové ekologické strategie klienta byl připraven projekt, po jehož realizaci bude firma ekologičtější, efektivnější a v maximální možné míře energeticky nezávislá.