Stavba plynového kotle K21 pokračuje

24. 11. 2022

Stavba plynového kotle K21 ve Špičkové výtopně Olomouc úspěšně pokračuje. Tento týden jsme úspěšného dosáhli dalšího milníku a podařilo se nám usadit parní kotel BOSH o celkovém výkonu 28 t/h na své místo. Vzhledem k celkovým rozměrům, hmotnosti kotle (66 t) a velmi stísněnému prostoru stavby se jednalo o velmi náročnou logistickou operaci. Práce budou dále pokračovat, tak abychom pro konečného provozovatele Veolia ČR odevzdali dílo včas a v požadované kvalitě.