Koncepce úsporných opatření ZTS METALURG

30. 3. 2019

Vypracována koncepce úsporných opatření ZTS METALURG a.s. s cílem snížit energetickou náročnost provozu. Na základě technicko-ekonomického vyhodnocení byla doporučena realizace modernizace osvětlovací soustavy, zavedení rekuperace odpadního tepla kompresorovny, optimalizace nakládání s chladící vodou.