Slavnostní zahájení - Poskytování energetických služeb metodou EPC v nemocnici Kutná Hora

23. 2. 2024

Dne 8.9.2023 proběhlo slavnostní zahájení provozu projektu – Poskytování energetických služeb metodou EPC v nemocnici Kutná Hora za účasti statutárního náměstka hejtmanky pro oblast zdravotnictví Ing. Pavla Pavlíka a radního pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek pana Libora Lesáka.
Investice, jejíž realizace trvala jeden rok za plného provozu nemocnice, v celkové výši téměř 90,5 milionů korun by během následujících deseti let měla díky energetickému managementu a smlouvě o energetických službách se zárukou zajistit minimální garantovanou úsporu ve výši téměř 28,8 milionů korun. 
Těší nás, že jsme v termínu a v požadované kvalitě dokončili zakázku a Nemocnice Kutná Hora může již v příští topné sezoně realizovat významné energetické úspory, jichž díky projektu dosáhne.