Ministr Válek podpořil energetické služby se zárukou v nemocnicích

18. 3. 2024

Energetická účinnost a úspory energie ve veřejných budovách, zejména v nemocnicích, se stávají stěžejním tématem v kontextu ekonomického a environmentálního udržitelnosti. V tomto duchu se konalo 15.3.2024 sympozium Energetika v nemocnicích, kde se diskutovalo o významu Energy Performance Contractingu (EPC) a jeho implementaci v České republice.

EPC představuje integrovaný přístup, který zahrnuje návrh, realizaci a financování energetických úsporných opatření v budovách. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra Vlastimila Válka tyto projekty považuje za manažersky inteligentní cestu k dlouhodobým úsporám a zlepšení prostředí v nemocnicích. S podporou dalších ministerstev a odborníků v oboru se těmito projekty daří dosahovat významných výsledků.

Podle Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) bylo v Česku realizováno 28 projektů EPC v nemocnicích za 2 miliardy korun, což přináší roční úspory ve výši 192 milionů korun. Další projekty jsou již ve výstavbě, což naznačuje rostoucí trend využívání této efektivní metody v energetickém sektoru.

Jedním z klíčových partnerů v této oblasti je společnost Veolia Energie ČR, která poskytuje služby v oblasti dodávek tepla a elektřiny a aktivně se podílí na realizaci projektů EPC v nemocnicích. Jejich úspěšný příběh s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice ukazuje, že modernizace infrastruktury a efektivní využívání energie mohou vést k významným úsporám a zlepšení životního prostředí.

Ministr Válek zdůraznil význam dlouhodobé vize a konsenzu politických stran při prosazování energetických projektů v nemocnicích. Tato spolupráce a soustředěná snaha různých aktérů jsou klíčovými faktory pro úspěšnou implementaci projektů EPC a maximalizaci jejich potenciálu.

Celkově lze konstatovat, že EPC představuje nejen ekonomicky výhodnou možnost pro nemocnice a veřejné budovy, ale také účinný nástroj pro snižování emisí a ochranu životního prostředí. Společnost Advance Energo a její partneři jsou na čele této transformace a přispívají k vytváření udržitelnějšího a efektivnějšího energetického sektoru v České republice.

 

Více informací zde