Společně se statutárním městem Olomouc zahajujeme projekt poskytování energetických služeb metodou EPC

20. 3. 2024

Dnes jsme se sešli na důležité schůzce v rámci zahájení projektu. Na jednání jsme společně probrali klíčové prvky tohoto projektu, který přinese významné úspory energií a optimalizaci provozu ve 12 objektech.

Na schůzce se kromě našich kolegů zúčastnil i náměstek města Olomouc, ředitelé škol a poddodavatel z LAMA lighting technologies. Společně jsme diskutovali o plánech na implementaci úsporných opatření a zefektivnění energetických procesů v rámci školních budov.

Těšíme se na spolupráci s městem Olomouc a jsme si jisti, že naše spolupráce přinese městu dlouhodobé úspory, ekonomickou efektivitu a udržitelnost.