Realizace energeticky úsporných opatření ve výrobním závodě Vítkovické železniční opravny a.s.

6. 8. 2020

Dne 6.8.2020 jsme předali klientovi do užívání první etapu projektu „Realizace energeticky úsporných opatření ve výrobním závodě Vítkovické železniční opravny a.s.“. První etapa spočívá v náhradě původního osvětlovacího systému za nový LED včetně řídícího systému a systému vzdálené správy.

Projekt je pokročilý, tedy „ADVANCE“ v několika ohledech, které stojí za zmínku. V rámci projektu byla instalováno pohybová čidla (PIR), která sofistikovaným způsobem pomáhají vyhodnocovat využití jednotlivých zón výrobních hal. Získaná data jsou dále využívána k přesnější regulaci osvětlení, nejen na základě přísvitu denního světla, ale i na základě reálného využití zón. Tímto způsobem je dosahováno dalších nezanedbatelných úspor, a to i v dalších oblastech jako regulace otopné soustavy, logistika a bezpečnost. Získaná data budou zároveň sloužit optimalizaci technického řešení a systému regulace pro druhou etapu a třetí etapu.