Optimalizace nákupů komodit

18. 11. 2020

V rámci služeb externího energetika společnost Advance Energo optimalizuje nákupy komodit pro své klienty. V současné době obhospodařuje již více než tucet společností. Významných a okamžitých úspor je dosahováno neinvestičními opatřeními v oblasti úpravy rezervovaných kapacit, optimalizace provozu, optimalizaci smluvních podmínek nákupu komodit a spotových nákupů komodit. Ačkoliv Advance Energo není obchodníkem s komoditami, významně v této oblasti pomáhá svým klientům dosahovat nemalých úspor.