Koncepce zásobování a nakládání s teplem společnosti VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o.

30. 4. 2019

Vypracována koncepce zásobování a nakládání s teplem dle potřeb klienta Vítkovické strojírny a návrhu technického řešení změny systému vytápění z horkovodního na světlé infrazářiče s plnou modulací a instalací systému měření a regulace. Realizací opatření dojde ke snížení nákladů na vytápění o cca 35% při zlepšení komfortu vytápění.