Spuštění služby detekce úniků stlačeného vzduchu

13. 1. 2021

Advance Energo rozšiřuje nabídku služeb v oblasti energetických úspor. Jednou z nejdražších komodit je stlačený vzduch. Prvním klientem byla společnost Vítkovické železniční opravny a.s. Během pilotního projektu byly vytipována místa vhodná k servisním úkonům a navržena provozní opatření. Na základě detekce a realizace povětšinou beznákladových opatření dojde k úspoře elektrické energie v řádu desítek tisíc korun za rok.