Pilotní projekt detekce úniků STV realizován pro společnost TEVA

5. 2. 2021

Pro společnost TEVA jsme zrealizovali pilotní kontrolu a vyhodnocení ztrát úniků stlačeného vzduchu. Během pilotního projektu byly vytipovány vhodné servisní úkony a provozní opatření tak, aby byly úniky dále minimalizovány.

Po zkušenostech z pilotního projektu byla zahájena příprava navazujících měření a metodiky správy a údržby hospodářství stlačeného vzduchu.

Děkujeme společnosti TEVA za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.