Projekt snížení nákladů na tepelnou energii ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. dokončen

30. 8. 2019

Ukončen pro společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. projekt snížení nákladů na tepelnou energii a byla vypracována ekonomická studie jednotlivých technologických řešení vytápění v kontextu technologických a provozních požadavků výroby. Na základě vyhodnocení technologií a ekonomické výhodnosti technického řešení bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele tepla a připraven střednědobý výhled pro realizaci opatření energetických úspor. Výstupem bylo okamžité snížení nákladů na vytápění o 13 % a po realizaci dalších opatření se předpokládá další snížení spotřeby tepla z 84TJ na 56TJ.