Realizace energetických úspor v areálu Sigma Hranice má ZELENOU

1. 3. 2021

Snížení nákladů na energie spolu se snížením emisí stojí za vznikem kontraktu, který naše společnost uzavřela se společností UCED Energy s.r.o. na dodávku stavby „Ekologizace tepelného hospodářství v areálu Sigma Hranice“.

Advance Energo a.s. tak nese plnou zodpovědnost za zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, kvalitu provedených prací a vyřízení kolaudačního rozhodnutí. Samozřejmostí je také garance celkové ceny projektu a smluvního termínu dokončení.

Děkujeme společnosti UCED Energy s.r.o. za projevenou důvěru.