Detekce úniků stlačeného vzduchu v areálu Teva Czech Industries pokračuje

7. 4. 2021

Analýza výsledků měření úniků stlačeného vzduchu v pilotním provozu klienta vyústila pokračující spolupráci. Postupně tak jsou kontrolovány další provozy a stávající průběh projektu naznačuje, že bude dosaženo nezanedbatelných úspor s minimálními investičními náklady. Návratnosti se jeví jako okamžité, a to i při minimálních provozních ztrátách.

Veškeré činnosti jsou realizovány v souladu s normou ISO 50 001, kterou má klient zavedenou a systém měření je na tuto normu nastaven a je s ní plně v souladu.