Měření stlačeného vzduchu

8. 6. 2021

Detekce úniků stlačeného vzduchu pokračují a to zvláště o víkendech. Ačkoliv lze ultrazvukem měřit i za plného provozu víkendový provoz je pro měření a především pohyb specialistů ve výrobním areálu vhodnější. Měření ve společnosti DAKO – CZ jsme využili k zaškolení nových kolegyň.Zaškolení proběhlo na výbornou a společnost DAKO - CZ bude moci brzy realizovat úspory v řádech stovek tisíc ročně při minimálních investicích. Okamžité a prokazatelné výsledky to je Externí Energetik provozovaný společností Advance Energo - https://externi-energetik.cz/.