Ukončení projektu na snížení nákladů na energie a energetickou náročnost pro společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s.

8. 7. 2019

Dne 8.7.2019 byl ukončen projekt pro společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. Tento projekt měl za cíl snížit náklady na energie a energetickou náročnost v objektu železničního DEPA. Byl proto navržen a indikativně oceněn soubor úsporných opatření. Dál byl připraven investiční plán a vysoutěžena I. etapa energetické modernizace osvětlovací soustavy a implementace systému měření spotřeby elektrické energie. Projekt byl následně realizován za finanční podpory OP PIK a je ze strany VÍTKOVICKÉ DOPRAVY a.s. v užívání.