Konference Energetika ve zdravotnictví

25. 6. 2021

Dne 24. června 2021 proběhla Konference Energetika ve zdravotnictví za přítomnosti ministra zdravotnictví a ministra průmyslu a obchodu. Jako partneři konference Energetika ve zdravotnictví jsme byli součástí diskuse mezi zástupci zdravotnických zařízení, ministerstev a společností připravujících projekty energetických úspor. Z diskuse i prezentace úspěšných projektů je zřejmé, že základem každého úspěšného projektu je ucelená energetická koncepce a důsledná příprava. Účastníci panelové diskuse se zároveň shodli, že není nač čekat, protože obdobná alokace finančních zdrojů na modernizaci infrastruktury zdravotnictví se budoucích programových obdobích už nemusí opakovat. Na konferenci kromě místopředsedy představenstva Advance Energo a.s. vystoupili také Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví a řada dalších významných osobností českého zdravotnictví a energetiky.