Dokončení stavby v areálu Sigma Hranice

21. 10. 2021

Advance Energo a.s. na konci září provedlo komplexní vyzkoušení nově vybudované kotelny v areálu Sigmy Hranice. Úspěšnou realizací pro nás práce nekončí. V součinnosti s MIOT, s.r.o. a provozovatelem budeme v průběhu zkušebního provozu optimalizovat chod nového zdroje tepla a soustavy CZT.