Koncept přechodu odběrných míst pro společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

15. 8. 2019

Dne 15.8.2019 byl ukončen projekt pro společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Tento projekt měl za cíl na základě zpracované studie a technicko-ekonomické analýzy byl vypracován koncept přechodu odběrných míst z hladiny NN na VN a uzavřen EPC kontrakt na realizaci díla – Přechod z hladiny NN na VN: I. etapa. Předpokládaná výše investice činila 5 000 000 Kč při návratnosti do ½ roku. Projekt dále pokračoval fází, kdy zadavatel zrealizoval vlastními kapacitami dílo – Přechod z hladiny NN na VN: II. etapa. Toto dílo spočívalo v technické úpravě rozvodů a částečnému zrušení odběrných míst na hladině NN. Předpokládaná výše investice činila 1 000 000 Kč při návratnosti do jednoho roku.