Slavnostní předání staveniště Nemocnice Kutná Hora

21. 4. 2022

Slavnostním předáním staveniště byl oficiálně zahájen EPC projekt, na jehož konci bude garance minimálně čtyřicetiprocentního snížení spotřeby energií v Nemocnici Kutná Hora. Práce, jež zahrnují mimo jiné výměny dveří a oken, instalaci venkovního stínění s ručním vládáním, zateplení fasád budov a střech jednotlivých objektů, budou dokončeny ještě letos. Nemocnice Kutná Hora, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj, bude investici splácet z vygenerovaných úspor energie.

Zároveň dojde v rámci projektu k rekonstrukci tepelného hospodářství, která zahrnuje nový zdroj tepla splňující nejvyšší nároky na účinnost a emise. Dojde též k náhradě parního vytápění za teplovodní včetně nutných úprav ve výměníkových stanicích a částečnou výměnou otopných těles. Provedenými opatřeními bude dosaženo celkového snížení emisí CO2 alespoň o 25 procent. Pro vyhodnocování dosažených úspor bude zaveden systém Energetického managementu.

Slavnostního předání staveniště se uskutečnilo ve středu 20. dubna. Zúčastnili se ho jak zástupci Středočeského kraje v čele s 1. náměstkem hejtmanky Pavla Pavlíka, tak představitelé Nemocnice Kutná Hora včetně pana ředitele Petra Chudomela i společnosti Advance Energo.  Ta začne z jako generální dodavatel v nejbližší době náročný projekt, jenž se bude ve spolupráci se zástupci nemocnice realizovat za jejího plného provozu.

Projekt bude realizován od do za plného provozu nemocnice. Každý krok je ve spolupráci s Nemocnicí Kutná Hora navržen tak, aby co nejméně narušil standardní chod všech oddělení.

Více v článku https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CE-Industries-Nemocnice-Kutna-Hora-snizi-diky-EPC-projektu-spotrebu-energii-temer-o-polovinu-699755