Služby

ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU, EPC

každý projekt EPC je kombinací souboru investičních energeticky úsporných opatření a energetického managementu a zároveň je navržen tak, aby zákazník všechny investice a ostatní související náklady splatil za předem známou dobu z úspor generovaných projektem. Výše úspor je garantována smluvně a je prokazatelná díky využití energetického managementu

 

ENERGETICKÉ STAVBY

komplexní posouzení stávajícího energetického systému a návrh technického řešení spolu s následnou realizací s cílem účelnějšího nakládaní s energiemi tak aby bylo ekonomicky přínosné

 

PROVOZOVÁNÍ ZDROJŮ

nabízíme kompletní služby související s provozováním tepelných a kogeneračních zdrojů, včetně údržby, revizí a kontrol

 

PORADENTSVÍ A FINACOVÁNÍ

nabízíme pomoc s výběrem a vhodným nastavením financování a typem vhodné dotace